08 January 2009

આ નભ ઝૂક્યું

આ નભ ઝૂક્યું તે કાનજી,
ને ચાંદની તે રાધા રે,
આ સરવર જલ તે કાનજી,
ને પોયણ્રી તે રાધા રે,
આ બાગ ખીલ્યો તે કાનજી,
ને લ્હેરી જતી તે રાધા રે,
આ પરવત શીખર તે કાનજી,
ને કેડી ચડે તે રાધા રે,
આ ચાલ્યાં ચરણ તે કાનજી,
ને પગલી પડે તે રાધા રે,
આ કેશ ગૂંથ્યા તે કાનજી,
ને સેંથી પૂરી તે રાધા રે,
આ દીપ જલે તે કાનજી,
ને આરતી તે રાધા રે,
આ લોચન મારાં કાનજી,
ને નજરું જુઍ તે રાધા રે,

No comments:

Post a Comment