15 January 2009

લાગણીઓ

અમથુંઅમથું પડઘાના પડછાયા જેવું;
મોં નહીં ને માથું બસ પરપોટા જેવું;

અલપઝલપના જંતરમંતર ખેલ જેવું;
લીલુંસુકું જીવન નાગરવેલ જેવું;

ઝાંખાઝાંખા ઝાકળભીના ઝાડ જેવું;
અજવાળું પણ અંધારાના પહાડ જેવું;

શમણાંની કોઈ છાનીછપની વાતો જેવું;
ઝોકાં ખાતા ઉજાગરાની રાતો જેવું;

કાળીધોળીરાતી ગાયની આંખ જેવું;
પિંજરમાં તરફડતી ઘાયલ પાંખ જેવું;

No comments:

Post a Comment