09 January 2009

છે માધવ કયાંક

છે આકાશની વાત અલપ જલપ,
શમણા સવાર પડે ને શું વાત કરે,
પ્રભાતે પુષ્પો મોતીડે મોં ધોઈ
પતંગિયાની પાંખે સંદેશો આપે,
છે માધવ કયાંક
અહી તહી ઍ વાત ચોક્કસ
શમણા સવાર પડે ને શું વાત કરે,
કોયલે સૂર પૂર્યો
સમીર ના સૂરોથી જાહેર થયુ ઍ છે
આપણે મળવુ બેકાર
શમણા સવાર પડે ને શું વાત કરે,

No comments:

Post a Comment