05 February 2009

નાજુક વાચા

લઈને આવે રોજ શબ્દોની સવારી,
તોય જુઓને વાચા નાજુક કુંવારી.

પાપણે પહેરો ભરે અંતરની ખુવારી,
વણકહ્યા વૅણની હતી નાજુક સવારી.

પ્રતિભાવ નવ ઝંખે પ્રેમની કિનારી,
હથેલીમાં નિરખુ રેખા નાજુક કુંવારી.

અચાનક બની સમીકરણની સવારી,
તોય જુઓને વાચા નાજુક કુંવારી.

No comments:

Post a Comment