09 February 2009

ભાવગીત

પ્રભાતે આતુર મોહન મુખ જોવા રે...
મારે આઠે પહોરે આનંદ સુખ સેવા રે...

તારે કેવી માખણ મીસરિની સેવા રે..
મારે તો મુઠી તાંદુલનુ દુખ રોવા રે....

થઈને શામળિયાના કેવા દુખ જોવા રે...
તે તો ગોપીને સુ આપ્યુ સુખ જોવા રે...

હતી માયા શામળિયાની દુખ દેવા રે...
વિચરે આનંદ સહુ વાણી સુખ લેવા રે..

No comments:

Post a Comment