14 March 2009

હોરી રસીયા

કોરા કોરા હૈયાની જોરી રસીયા...
આજ ખેલુ ઉમંગે, હોરી રસીયા...

ઉડે રંગ ગુલાલ આજ અબીર,
સંગે નિજ ઉમંગે, હોરી રસીયા...

બજે ઝાંઝ નગારા ડફ મૃદંગ,
જમાના તટ ખેલે, હોરી રસીયા...

સોહે કેસર તિલક ભાલે શ્યામ,
લઈને સખા સંગે, હોરી રસીયા...

પિતાંબર પહેરે બની ઠનીને,
છાંટે સુગંધ અંગે, હોરી રસીયા...

કાંતિ વાછાણી

No comments:

Post a Comment