10 May 2010

ભલામણ રજુ કરે

આ શરતમાં ક્યાં શિખામણ રજુ કરે,
ને પછી કર્જ એ ભલામણ રજુ કરે.

આજ તો મોકો મળે એ વાતનો,
જાતને ઠેલી ભલામણ રજુ કરે.

યાદ છે ભીનાશ સંકેલાય ગઈ,
ને પછી સહજ એ મથામણ રજુ કરે.

લાગણી કોના બળે જોવા મળે,
જાત ને બાળી મથામણ રજુ કરે.

આંખમાં કૈ સળવળે સપના હવે,
તોય ફોગટ એ ભલામણ રજુ કરે.

-કાંતિ વાછાણી

No comments:

Post a Comment