21 July 2010

સળ ઝાઝા

આ બાવળે બળ ઝાઝા
લો સળવળે કળ ઝાઝા

આ નજરથી ભલે આઘા
તોય ઉકેલે સળ ઝાઝા.

આ સખણા રહે તે સાસુ
ને તોય ગડબળ ઝાઝા.

પાછા શિખામણ આપે તે
આમ તેમ બળબળ ઝાઝા.

-કાંતિ વાછાણી

No comments:

Post a Comment